Najbolj tragičen je tisti predsodek, ki neko zvrst
naravnega raziskovanja obremenjuje z izobčenjem.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

Bioterapije
28. 23/10 -Čet 26/10 -Ned
29. 30/10 -Čet 02/11 -Ned
Šola
stopnja Opomba
24. 27/11 -Čet 30/11 -Ned 1. Bled
25. 04/12 -Čet 07/12 -Ned 2. Bled